نظرسنجی

میزان آلودگی هوا در تاریخ ‌چهار‌شنبه‌، 01 آذر 1396

هوا در تاریخ 1396/09/01 در وضعیت (78سالم) قرار دارد
کد آلودگی هوا برای سایتها :

تاریخچه آلودگی هوا

تاریخ PM2.5 PM10 SO2 NO2 O3 CO مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 01 آذر 1396 78 56 13 57 25 27 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 30 آبان 1396 123 83 19 87 22 40 مشاهده
‌دوشنبه‌، 29 آبان 1396 112 71 16 92 28 53 مشاهده
‌یکشنبه‌، 28 آبان 1396 104 66 16 73 29 40 مشاهده
‌شنبه‌، 27 آبان 1396 101 61 14 75 35 41 مشاهده
‌جمعه‌، 26 آبان 1396 105 67 12 70 29 38 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 25 آبان 1396 113 74 14 67 35 38 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 24 آبان 1396 111 73 14 74 29 42 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 23 آبان 1396 99 67 14 77 27 38 مشاهده
‌دوشنبه‌، 22 آبان 1396 85 64 11 62 25 33 مشاهده
‌یکشنبه‌، 21 آبان 1396 97 76 14 63 20 45 مشاهده
‌شنبه‌، 20 آبان 1396 80 65 11 61 28 34 مشاهده
‌جمعه‌، 19 آبان 1396 92 69 13 56 31 42 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 18 آبان 1396 110 85 14 76 40 49 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 17 آبان 1396 115 81 14 78 32 50 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 16 آبان 1396 126 93 16 81 32 52 مشاهده
‌دوشنبه‌، 15 آبان 1396 117 88 15 73 24 42 مشاهده
‌یکشنبه‌، 14 آبان 1396 113 97 13 66 23 32 مشاهده
‌شنبه‌، 13 آبان 1396 130 117 14 61 22 35 مشاهده
‌جمعه‌، 12 آبان 1396 151 151 12 48 23 32 مشاهده
تعداد:  1017     نمایش مورد  1 تا  20   صفحه:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

مناسبت ها و برنامه ها