نظرسنجی

میزان آلودگی هوا در تاریخ ‌سه‌شنبه‌، 23 آبان 1396

هوا در تاریخ 1396/08/23 در وضعیت (99سالم) قرار دارد
کد آلودگی هوا برای سایتها :

تاریخچه آلودگی هوا

تاریخ PM2.5 PM10 SO2 NO2 O3 CO مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 23 آبان 1396 99 67 14 77 27 38 مشاهده
‌دوشنبه‌، 22 آبان 1396 85 64 11 62 25 33 مشاهده
‌یکشنبه‌، 21 آبان 1396 97 76 14 63 20 45 مشاهده
‌شنبه‌، 20 آبان 1396 80 65 11 61 28 34 مشاهده
‌جمعه‌، 19 آبان 1396 92 69 13 56 31 42 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 18 آبان 1396 110 85 14 76 40 49 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 17 آبان 1396 115 81 14 78 32 50 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 16 آبان 1396 126 93 16 81 32 52 مشاهده
‌دوشنبه‌، 15 آبان 1396 117 88 15 73 24 42 مشاهده
‌یکشنبه‌، 14 آبان 1396 113 97 13 66 23 32 مشاهده
‌شنبه‌، 13 آبان 1396 130 117 14 61 22 35 مشاهده
‌جمعه‌، 12 آبان 1396 151 151 12 48 23 32 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 11 آبان 1396 110 98 15 62 25 60 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 10 آبان 1396 112 98 17 81 31 64 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 09 آبان 1396 115 86 18 75 26 46 مشاهده
‌دوشنبه‌، 08 آبان 1396 123 90 17 70 29 60 مشاهده
‌یکشنبه‌، 07 آبان 1396 120 86 16 73 31 57 مشاهده
‌شنبه‌، 06 آبان 1396 117 89 17 72 41 59 مشاهده
‌جمعه‌، 05 آبان 1396 121 86 20 85 41 60 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 04 آبان 1396 114 91 20 85 32 57 مشاهده
تعداد:  1009     نمایش مورد  1 تا  20   صفحه:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

مناسبت ها و برنامه ها