نظرسنجی

میزان آلودگی هوا در تاریخ ‌سه‌شنبه‌، 04 مهر 1396

هوا در تاریخ 1396/07/04 در وضعیت (89سالم) قرار دارد
کد آلودگی هوا برای سایتها :

تاریخچه آلودگی هوا

تاریخ PM2.5 PM10 SO2 NO2 O3 CO مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 04 مهر 1396 89 74 18 69 37 46 مشاهده
‌دوشنبه‌، 03 مهر 1396 74 63 18 68 36 51 مشاهده
‌یکشنبه‌، 02 مهر 1396 88 71 20 78 46 49 مشاهده
‌شنبه‌، 01 مهر 1396 86 68 19 85 56 50 مشاهده
‌جمعه‌، 31 شهریور 1396 85 67 18 82 59 49 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 30 شهریور 1396 84 68 18 86 70 43 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 29 شهریور 1396 83 67 18 85 58 39 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 28 شهریور 1396 85 72 17 74 50 38 مشاهده
‌دوشنبه‌، 27 شهریور 1396 84 70 17 73 51 33 مشاهده
‌یکشنبه‌، 26 شهریور 1396 91 68 16 88 67 37 مشاهده
‌شنبه‌، 25 شهریور 1396 81 64 14 69 59 42 مشاهده
‌جمعه‌، 24 شهریور 1396 86 69 11 92 76 36 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 23 شهریور 1396 87 77 12 85 55 39 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 22 شهریور 1396 98 83 16 76 49 45 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 21 شهریور 1396 88 74 16 67 36 35 مشاهده
‌دوشنبه‌، 20 شهریور 1396 94 83 15 71 52 37 مشاهده
‌یکشنبه‌، 19 شهریور 1396 98 81 14 77 62 41 مشاهده
‌شنبه‌، 18 شهریور 1396 97 79 12 64 72 36 مشاهده
‌جمعه‌، 17 شهریور 1396 94 75 13 73 59 37 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 16 شهریور 1396 84 68 15 74 51 43 مشاهده
تعداد:  960     نمایش مورد  1 تا  20   صفحه:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

مناسبت ها و برنامه ها