نظر سنجیمهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

اولین رای: ‌یکشنبه‌، 25 مهر 1395 - 09:05
آخرین رای: ‌چهار‌شنبه‌، 01 آذر 1396 - 14:22
پاسخ‌ها تعداد رای درصد
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی 569 45.74
پسماندها 152 12.22
کمبود فضای سبز 113 9.08
حمل و نقل ناکارآمد درون شهری 410 32.96
جمع کل آرا 1244 100 %

مناسبت ها و برنامه ها