اخبار رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری: سنجش آلاینده های خروجی دودکش یک واحد بزرگ صنعتی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری: سنجش آلاینده های خروجی دودکش یک واحد بزرگ صنعتی

1397/01/26تاریخ:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری ،از انجام نمونه برداری و سنجش آلاینده های خروجی دودکش های یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی مستقر در شهرری خبر داد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات) ، زهره عبادتی با اعلام این خبر گفت : از آنجایی که یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی عملکرد واحد های صنعتی و سنجش آلاینده ها می باشد از اینرو با هماهنگی بعمل آمده با اداره امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و اعزام کارشناس به واحد کارخانه سیمان تهران نسبت به سنجش خروجی دودکش های آن واحد اقدام شد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون برای واحد های صنعتی ، حسب نوع و میزان آلاینده ها استاندارهایی تعریف شده است، افزود: چنانچه هر واحد صنعتی در حین فعالیت میزان تولید آلاینده های آن بیشتر و یا بالاتر از حد استاندارهای تعیین شده باشد، در ابتدا اداره حفاظت محیط زیست با ابلاغ اخطار زیست محیطی و اعطای مهلت محدود و منطقی جهت رفع آلودگی، موضوع را به واحد اعلام می نماید و در صورت عدم رفع آلودگی در زمان تعیین شده ، پس از اتمام مهلت با درج نام آن واحد در لیست صنایع آلاینده و همچنین درصورت عدم توجه و تداوم آلودگی، موضوع را از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می دهد.
عبادتی ادامه داد: انجام خوداظهاری توسط واحدهای صنعتی و ارائه نتایج آن به اداره محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا متصدیان صنایع می بایست به این مهم اهتمام داشته و حداقل در هرفصل یک دوره نسبت به سنجش آلاینده های واحد  خود اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: مدیران واحدهای صنعتی می توانند جهت انجام خوداظهاری در پایش و بهره گیری از خدمات آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با مراجعه به سایت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شناسایی آزمایشگاه های معتمد و مورد تاییداقدام نمایند .

مناسبت ها و برنامه ها