اخبار معاون پایش محیط زیست استان تهران در گفت‌وگو با پانا چرایی تفاوت شاخص‌های آلایندگی توسط محیط زیست و شهرداری

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

معاون پایش محیط زیست استان تهران در گفت‌وگو با پانا چرایی تفاوت شاخص‌های آلایندگی توسط محیط زیست و شهرداری

1396/10/23تاریخ:
تهران (پانا) - معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران دلیل تفاوت اعلام اعداد و شاخص آلایندگی از سوی شهرداری و محیط زیست را تشریح کرد.

محمد رستگاری در گفت‌وگو با پانا درباره چرایی تفاوت شاخص آلودگی هوای محیط زیست با شاخصی که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای آلایندگی اعلام می‌کند، گفت: استانداردهایی که برای میزان آلودگی هوا تاکنون در دنیا مطالعه شده است به دو روش صورت گرفته است. اندازه‌گیری کیفیت غلظت آلاینده‌ها در طول یکسال و یا 24 ساعت روز ملاک تشخیص میزان آلایندگی و تأثیر آن بر روی بدن انسان  قرار دارد.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران با اشاره به شاخص اندازه‌گیری آلایندگی در ایران گفت: آنچه که ایران طبق استانداردهای جهانی دنبال می‌کند، شاخص اندازه‌گیری آلایندگی در 24 ساعت است. البته برخی از پارامترها به شکل ساعتی و 8 ساعت یکبار نیز اندازه‌گیری می‌شود که محیط زیست همان میانگین 24 ساعت را برای ذرات معلق  ملاک قرار داده است.

وی افزود: در فرایند اندازه‌گیری شاخص آلایندگی هوا، ممکن است در طول 24 ساعت اعداد باهم متفاوت باشد اما ملاک برای ما در تشخیص ذرات معلق، میانگین 24 ساعت است. فرمول پارامترهای دیگر آلودگی همچون مونوکسید کربن و ازن با ذرات معلق متفاوت است و پارامترهای اندازه‌گیری این آلاینده‌ها نیز به طور دقیق اندازه‌گیری می‌شود.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران ادامه داد: ایستگاه‌های سنجش آلایندگی هوای این استان تمامی آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را اندازه گیری می‌کنند. محیط زیست برای تشخیص آلایندگی بازه زمانی مشخص کرده است به طوری که 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح و 24 ساعت گذشته منتهی به 11 صبح اعداد آلایندگی اعلام می‌شود.

رستگاری همچنین درباره اندازه‌گیری آنلاین آلاینده‌ها نیز گفت: برای تعیین شاخص لحظه‌ای، هنوز استاندارد مطالعه شده‌ای وجود ندارد و برای این موضوع غلظت 24 ساعته را برای یک ساعت یا سه ساعته بررسی کرده و به عنوان شاخص آنلاین آلایندگی اعلام می‌شود. اگر شهرداری اعلام کرده هوا سالم است و محیط زیست اعلام کرده ناسالم به دلیل این است که محیط زیست میانگین 24 ساعت را اعلام و شهرداری عدد سه ساعت اخیر در یک روز را اعلام می‌کند

مناسبت ها و برنامه ها