محیط زیست از نگاه رسانهگرسنگی پای آهوها را به سوپرمارکت باز کرد +تصاویر

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

گرسنگی پای آهوها را به سوپرمارکت باز کرد +تصاویر

1396/10/23تاریخ:

در روزی برفی در حومه شهر کلرادوی آمریکا، در سوپر مارکتی نیمه باز بود که ناگهان صاحب آن متوجه اتفاق جالبی شد. او مشاهده کرد که آهویی در آستانه در ورودی سوپر مارکت ایستاده و با نگاهش گویا اجازه ورود می خواهد. پس از آن " لوری جونز "صاحب مغازه به استقبال آهو رفت و با بیسکویت و شکلات از او پذیرایی کرد.

پس از خوردن بیسکویت ، آهو به محل زندگی اش بازگشت و بقیه اعضای خانواده اش را آورد تا آنها هم از این خوراکی ها بی‌بهره نمانند.

در ادامه تصاویری از این اتفاق جالب را مشاهده می‌کنید.

مناسبت ها و برنامه ها