درباره ادارهمعرفی استان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

معرفی استان


استان تهران  با وسعتي حدود 18814 کيلومتر مربع ( 16/1درصد مساحت کشور ) بين 34 تا 5/36 درجه عرض شمالي و50 تا 53 درجه طول شرقي در دامنه کوههاي البرز قرار دارد و به همين سبب داراي جاذبه هاي  طبيعي فراواني است .جمعيت استان تهران بر اساس سرشماري سال 1385برابر با 13422366 نفر مي باشد كه كه 6521149 نفر آن را زنان و 6901217 نفر آن را مردان تشكيل مي دهند. مزيت جغرافيايي استان تهران به گونه‌اي است كه از اين استان مي‌توان با فاصله زماني حدود 3 ساعت از يك سو به نواحي معتدل درياي خزر در شمال كشور و يا به خطه كوير مركزي ايران در جنوب استان رسيد.
استان تهران همچنين داراي چند رودخانه كه مهمترين آنها روخانه‌هاي جاجرود ، حبله رود ، رود كرج و رود شور است.
از حيث آب و هوايي ، استان در فصول سرد سال متاثر از سيستم‌هاي شمالي ، شمال غربي و جنوب غربي سرد و خشك بوده و در تابستانها به لحاظ همجواري با كوير داراي آب و هواي گرم و خشك و غبار آلوده مي‌باشد.
اين استان داراي 14شهرستان بوده كه شامل شهرستانهاي : اسلامشهر، پاكدشت ، تهران ، دماوند ، رباط كريم، ري ، ، شميرانات، شهريار ، فيروزكوه ، ، ورامين ، قدس، بهارستان، ملارد، پيشوا بوده و
از شمال با استان مازندران ، از شرق و جنوب شرق با استان سمنان ، از جنوب با استان قم ، از جنوب غربي با استان مركزي و از غرب با استان البرز هم مرز است.
از چندين دهه گذشته بعلت احداث و بهره برداري از واحدهاي صنعتي_توليدي در اين استان بزرگترين مركز كار كشور با حدود 542 هزار واحد صنعتي ، توليدي ، كارگاهي ، خدماتي ، عمراني و معدني ايجاد گرديده كه خود اثرات سوء زيست محيطي متعددي را بر اين استان تحميل كرده است. بطوريكه توليد حدود 7500 تن زباله در روز ، آلودگي هوا ، آب ، خاك و صدا علي الخصوص در كلان شهر تهران از ديگر آثار سوء زيست محيطي صنعتي شدن اين استان ميباشد.

مناسبت ها و برنامه ها