اخبار در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری بومهن مطرح شد: رسیدگی به وضعیت فاضلاب های شهری و صنعتی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری بومهن مطرح شد: رسیدگی به وضعیت فاضلاب های شهری و صنعتی

1396/10/20تاریخ:

روز گذشته جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری بومهن با حضور کلیه اعضا در محل شهرداری شهرستان بومهن تشکیل شد. 
به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، سید حسن فراهانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با اشاره به طرح موضوع مدیریت و جلوگیری از ورود فاضلاب شهری و صنعتی به منابع پذیرنده، در جلسه کمیسیون بند۲۰ ماده ۵۵ شهرداری بومهن ، افزود: در این جلسه مقررگردید که شهرداریها بادستگاههای متولی پیگیری واقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند. 
وی اظهار داشت: همچنین اجرای گشت های مشترک متشکل از کارشناس شبکه بهداشت ودرمان،حفاظت محیط زیست وشهرداری جهت برخورد با صنایع آلاینده ، واحدهای مزاحم و فاضلاب زا مانند کارواش ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مناسبت ها و برنامه ها