اخبار بازگیر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: سوزاندن زباله در فضای باز ممنوع و جرم است

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

بازگیر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: سوزاندن زباله در فضای باز ممنوع و جرم است

1396/10/19تاریخ:
رئیس محیط زیست شهر تهران گفت: براساس قانون سوزاندن هر نوع زباله ای در فضای باز و یا در زباله سوزهای غیر استاندارد ممنوع و جرم است.

سوزاندن زباله در فضای باز ممنوع و جرم استمحمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهرتهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به سوزاندن زباله و یا پسماند در فضای باز اظهار کرد: براساس قانون، سوزاندن هر نوع زباله ای در فضای باز و یا در زباله سوزهای غیر استاندارد ممنوع و جرم است.

وی ادامه داد: سوزاندن زباله باعث تشدید آلودگی و تهدید سلامتی مردم می شود .

رئیس محیط زیست شهر تهران گفت: هرفردی و یا هرارگانی که عامل آلودگی شود، سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

بازگیر گفت: تمام مردم برای حفظ محیط زیست در برابر جامعه و قانون مسئولیت دارند .

مناسبت ها و برنامه ها