اخبار رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس: آغاز گشت و پایش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس: آغاز گشت و پایش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان

1397/01/28تاریخ:
 
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از آغاز گشت و پایش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان خبر داد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، ولی اله محمدی گفت: با حضور کارشناسان محیط زیست این اداره در شهرک های صنعتی ، گشت و پایش واحد های تولیدی ، صنعتی و خدماتی  درسطح شهرستان آغاز شد و ضمن انجام گشت و پایش توسط کارشاسان این اداره، برخورد قاطع برابر قوانین و ضوابط زیست محیطی با خاطیان صورت می گیرد. 
وی اظهار داشت: تولید کنندگان پسماند صنعتی و کارگاهی باید در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی کوشا باشند و طبق برنامه عملیاتی مدیریت پسماند عمل نمایند و همچنین  در راستای اخذ مجوزات قانونی نیز اقدامات  لازم را انجام دهند.

نویسنده: 1397,01,28

مناسبت ها و برنامه ها