اخبار هوای تهران در مرز شرایط پاک قرار گرفت

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

هوای تهران در مرز شرایط پاک قرار گرفت

1397/01/26تاریخ:
مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۱ و در وضعیت سالم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۷/۱/۲۶ در وضعیت سالم بوده است.

وی ادامه داد  در این مدت منواکسیدکربن:پاک(۲۱)،ازن: پاک(۴۴)، دی اکسید نیتروژن: پاک(۴۷)، دی اکسید گوگرد: پاک(۱۰)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: پاک(۳۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: سالم(۵۱) بوده است.

مناسبت ها و برنامه ها