اخبار سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم: برگزاری کارگاه آموزشی استقبال از بهار ویژه نوآموزان شهرپرند

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم: برگزاری کارگاه آموزشی استقبال از بهار ویژه نوآموزان شهرپرند

1396/12/22تاریخ:

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از اجرای برنامه آموزشی استقبال از بهار ویژه نوآموزان شهر پرند همزمان با هفته منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، علیرضا عطائی با اعلام این خبر گفت:براساس برنامه ریزی های بعمل آمده ،در راستای اجرای طرح استقبال از بهار وهفته منابع طبیعی این اداره اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی زیست محیطی با عنوان پسماند نمود و در این کارگاه موضوعات پسماند و زباله و اهمیت مواد بازیافتی و اثرات سوء تولید بیش از حد زباله مطرح شد. 
وی افزود :کارشناسان این اداره در مهدهای کودک و مدارس حضور یافته ونسبت به آشنا نمودن دانش آموزان با مفاهیم محیط زیستی اقدام می نمایند تا بااشاعه افزایش سطح فرهنگ زیست محیطی در جامعه آینده بهتر وروشنتری راا ز نظر سلامت محیط زیست رقم زنند. 
گفتنی است در پایان این برنامه ضمن اهداء جوایز و هدایای آموزشی، با همیاری نو آموزان نسبت به غرس چندین اصله نهال درمحوطه مهد کودک وپیش دبستانی اقدام شد.  

مناسبت ها و برنامه ها