اخبار رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان: انجام گشت و پایش شبانه جهت مقابله با ضایعات سوزی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان: انجام گشت و پایش شبانه جهت مقابله با ضایعات سوزی

1396/06/22تاریخ:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از انجام گشت و پایش شبانه این اداره به منظور کنترل ،نظارت و مقابله با متخلفین زیست محیطی در محورهای خیرآباد،همدانک ،اورین و اسماعیل آباد شهرستان  خبر داد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)،شیدا اکار ضایعات و پسماندسوزی های پراکنده به ویژه در زمانهای خارج از ساعات اداری را یکی از معضلات زیست محیطی و مورد شکایت شهروندان شهرستان دانست و اظهار داشت: طی گشت شبانه صورت گرفته 11 واحدجمع آوری و تفکیک ضایعات مورد پایش قرار گرفت که در زمان بازدید هیچگونه ضایعات سوزی مشاهده نگردید،اما در زمان گشت و پایش در مناطق کشاورزی شهرستان، آثار ضایعات سوزی و آتش زدن پسماندهای 3 مزرعه و واحد گلخانه مشهود بود . 
وی با اشاره به ممنوع بودن سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول و برخورد با متخلفین مطابق ماده 20 قانون هوای پاک،  با تاکید بر لزوم ترغیب کشاورزان جهت استفاده از پسماندها بعنوان کودآلی،از طریق آموزش و افزایش آگاهی،تصریح کرد: برخی از کشاورزان به دلیل عدم آگاهی نسبت به مدیریت  پسماندهای زراعی ، بعد از برداشت محصول، جهت از بین بردن ضایعات و آماده سازی مزارع برای کشت محصولات بعدی، آسانترین و ارزانترین راه یعنی آتش زدن کاه و کلش و پسماندها را انتخاب می کنند.
اکار ادامه داد: این امرعلاوه بر تشدید آلودگی هوا به دلیل انتشار گازهای آلاینده از جمله گازهاي دي اكسيد كربن، منو اكسيد كربن، اكسيدهاي ازت، هيدروكربن‌هاي سوخته، ذرات معلق ،با تخریب مواد آلی خاک و از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها موجب کاهش حاصلخیزی خاک مزارع و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات تولیدی در سالهای آتی می شود که به منظور جلوگیری از روند آلودگی های ناشی از سوزاندن پسماندهای کشاورزی ، آموزش کشاورزان و همکاری آنها در حفظ محیط زیست با خودداری از آتش زدن ضایعات کشاورزی و برنامه ریزی در جهت تبدیل آن به کود آلی ضروری بوده و در این خصوص جهاد کشاورزی به عنوان متولی مدیریت پسماندهای کشاورزی وظیفه آموزش کشاورزان و هدایت علمی آنها جهت تولید کودهای آلی را دارد. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان خاطرنشان کرد: این اداره با تمام امکانات و در حد توان خود در جهت کنترل و مقابله با متخلفین زیست محیطی تلاش می کند اما ساماندهی معضل ضایعات سوزی و آلودگی های ناشی از آن به دلیل پراکندگی متخلفین و عدم استقرار در محلی مشخص ، همکاری تمامی ارگانهای ذیربط را می طلبد.

نویسنده: 1396,06,22

اخبار مرتبط

مناسبت ها و برنامه ها