پرسش های متداول نسخه 5پرسش های متداول

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

پرسش های متداول

1396/03/07تاریخ:
 :محیط طبیعی

جهت بازديد از مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان تهران چه اقدامي بايد انجام داد؟

كليه متقاضيان بازديد از مناطق، بايستي درخواست كتبي يا معرفي نامه معتبر از سوي سازمان ها و مراكز آموزشي خود را به همراه مشخصات سرپرست گروه تسليم اداره كل حفاظت محيط زيست استان نمايند. سپس در خواستها توسط معاونت محيط طبيعي بررسي گرديده و در صورت بلامانع بودن، مجوز كتبي صادر مي گردد. لازم به ذكر است كه كليه بازديدكنندگان ملزم به رعايت ضوابط زيست محيطي از جمله: جلوگيري از هرگونه نمونه برداري از گونه هاي گياهي و جانوري، عدم اطراق در اطراف چشمه سارها و آبشخورهاي حيوانات وحشي، حفظ پاكيزگي و بهداشت محيط زيست، عدم آتش زدن بوته ها در چشم اندازهاي طبيعي و... مي باشند.

در ارتباط با جانوران موذي نظير حشرات در محل سكونت چه اقدامي بايد انجام داد؟

تا چند سال پيش، صدور مجوز فعاليت شركت‌هاي سم‌پاشي بر عهده وزارت كشاورزي بود، اما اخيرا اين وظيفه بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است .توصيه مي‌شود به منظور حفظ محيط زيست ، از روشهاي بيولوژيك و پيشگيرانه مانند روشهايي مانند نصب توري بر روي درب پنجره و هواكش ساختمان ها-  استفاده از پشه بند-  استفاده از دور كننده ها (پمادهاي حاوي بنزيل بنزوات ‘دي متيل فتالات و دي اتيل تولاميد)- قراردادن مواد زائد و زباله  داخل كيسه زباله پلاستيكي و بستن زدن آنها- -دقت در هنگام خريداري لوازم چوبي دست دوم- رعايت بهداشت شخصي و آموزش بهداشت در مدارس-  نصب توري بر روي دربها و چاههاي فاضلاب- ‘كنترل لوازمي كه وارد منازل مي شود مانند :گوني هاي برنج ‘شانه هاي تخم مرغ ‘و سبزيجات- نگهداري غذا در ظروف در بسته- جلوگيري از تجمع لوازم اسقاطي ،الوار ،سنگ و خاك نزديك اماكن مسكوني و.. استفاده نمود.

در ارتباط با مزاحمت سگهاي ولگرد در محدوده سكونتگاههاي شهري و حومه شهر چه بايد كرد؟

بر اساس مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداري كه جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و.. جمع آوري حيوانات بلا صاحب و دفع حيوانات مريض، مزاحم و ولگرد در سطح شهر ،از وظايف شهرداري و در حومه شهر به عهده دهياريها و فرمانداري هر شهرستان مي باشد


 :هوا

 روند بررسی وضعیت آلایندگی در حال حاضر و طی سنوات گذشته چگونه است؟ 

(مکاتبه واحد متقاضي با اداره امور مالیاتی استان و درخواست بررسی وضعیت آلایندگی در زمان مورد نظر – مکاتبه امور مالیاتی با سازمان مرکزی محیط زیست (دفتر پایش فراگیر) جهت بررسی وضعیت آلایندگی واحد صنعتی – مکاتبه دفتر پایش فراگیر سازمان با این اداره کل جهت بررسی و اعلام وضعیت آلایندگی واحد صنعتی طی سنوات مورد نظر – تشکیل کمیته صنایع آلاینده استان و بررسی مستندات آلایندگی و عدم آلایندگی واحد صنعتی – ارسال پاسخ اداره کل استان به دفتر پایش فراگیر سازمان – ارسال پاسخ دفتر پایش فراگیر به اداره امور مالیاتی).

 روند بررسی درخواست خروج نام از فهرست صنایع آلاینده طی سنوات گذشته به چه صورت می باشد؟
 
مکاتبه واحد با اداره امور مالیاتی استان و درخواست خروج از فهرست صنایع آلاینده در سال مورد نظر – مکاتبه امور مالیاتی با سازمان مرکزی محیط زیست (دفتر پایش فراگیر) جهت بررسی وضعیت آلایندگی واحد صنعتی – مکاتبه دفتر پایش فراگیر سازمان با این اداره کل جهت بررسی و اعلام وضعیت آلایندگی واحد صنعتی طی سنوات مورد نظر – تشکیل کمیته صنایع آلاینده استان و بررسی مستندات آلایندگی و عدم آلایندگی واحد صنعتی – ارسال پاسخ اداره کل استان به دفتر پایش فراگیر سازمان – ارسال پاسخ دفتر پایش فراگیر به اداره امور مالیاتی).

روند بررسی درخواست صدور ، ارتقا و تمدید گواهینامه آزمایشگاه معتمدچگونه است ؟

پاسخ : در ابتدا به سایت سازمان محیط زیست به آدرس www.doe  مراجعه و در قسمت معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش
 فراگیر انتخاب گردیده و سپس فایل خوداظهاری دانلود و مطالعه گردد.پس از تکمیل فرم ها ودرخواست به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مراحل تست مقایسه ای انجام می گردد.
 
:حقوقی

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده هاي تحويل سلاح به متخلفين چه مواردي مي باشد؟

راي دادگاه ← محكوميت← بدوي/ تبرئه← تجديدنظر
نامه واحد مربوطه مبني بر تحويل سلاح
اخذ دستور قضائي از شعبه مربوطه
مدارك احراز هويت
كپي كارت جواز حمل سلاح
تحويل دفترچه شكارچيان
تكميل فرم  تحويل  اسلحه و مهمات 
ارسال صورتجلسه تخلف  و اعلام جرم  از سوي واحد مربوطه و در صورت انجام شكار و صيد غير مجاز فيش ضرر و زيان وصولي .
 
نحوه صدور پروانه شكار و صيد به چه صورت مي باشد ؟
 طبق ضوابط و دستور العمل هاي سازماني  كه به اداره كل ابلاغ مي گردد.

شماره حساب  تمركز درآمد جرائم شكار و صيد چه مي باشد؟

  2170601308009 
ميزان ضرر و زيان هاي مربوط به شكار و صيد غيرمجاز بر چه اساسي مي باشد ؟

 در حال حاضر بر مبنا روزنامه رسمي شماره 20497 مورخ 94/4/31كه مصوبه هاي شماره 380 و 381 شوراي عالي  حفاظت محيط زيست  در آن درج گرديده است .

مناسبت ها و برنامه ها