مناطق تحت مدیریت نسخه 5پارکهای ملیپارک ملی لار

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

پارک ملی لار

تاريخچه :
در سال 1336 رودخانه هاي لار و هراز از سوي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تحت حفاظت قرار گرفته و در سال 1355 اين ناحيه با وسعتي در حدود 73500 هكتار به پارك ملي ارتقا يافت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1361 به دليل برخي مسائل اجتماعي بخشي از اين محدوده به مساحت حدود 28000 هكتار به منطقه حفاظت شده تغيير يافت و در سال 1370 قسمتهاي گسترده اي از منطقه به عنوان مناطق شكار و تير اندازي ممنوع معرفي و درسال 1380 مجدداً محدوده 28000 هكتاري منطقه حفاظت شده به عنوان پارك ملي لار تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران قرار گرفت. 
موقعيت جغرافيايي:
در 70 كيلومتري شمال شرقي تهران، در حوزه آبريز رودخانه هراز و در دامنه جنوبي رشته كوههاي البرز و بين دو استان تهران و مازندران قرار گرفته است و داراي اقليم مرطوب و سرد مي باشد.
فلور منطقه:
تيپ علفزار كه مشتمل بر گندميان پايا و بوته زارها و پوشش هاي آلپي است، پوشش گياهي غالب منطقه را تشكيل مي دهد. مجموعاً 405 گونه گياهي متعلق به 48 تيره و 37 تيپ در اين منطقه شناسايي شده است كه بيشترين گونه در تيره كاسني و كمترين آن در تيره استبرق، پيچك، ناز، سرو، خواجه باشي،پنيرك، ثعلب، ورس و قيچ هر كدام با يك گونه مي باشد. 
فون منطقه:
مجموعاً 159 گونه جانوري از رده پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان و ماهيها در اين منطقه شناسايي شده است. 
  28 گونه پستاندار(پلنگ ،خرس قهوه اي، پازن، قوچ و ميش، سياه گوش،...)
  105 گونه پرنده (كبك،كبك دري، عقاب طلايي، كركس، بلدرچين،...)
 23 گونه خزنده (آگاما، گرزه مار، افعي البرزي،...) كه دو گونه از آنها جزء گونه هاي آندميك حوزه مي باشند
2 گونه دوزيست كه در اكثر زيستگاههاي ايران نيز وجود دارند وماهي قزل آلاي خال قرمز به عنوان تنها ماهي منحصر به فرد در محدوده اين پارك زيست مي نمايند.


مناسبت ها و برنامه ها