مناطق تحت مدیریت نسخه 5پارکهای ملیپارک ملی خجیر

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

پارک ملی خجیر

اين پارك كه از سال 1310 بصورت شكارگاه سلطنتي تحت كنترل بوده از سال 1358 بعنوان بخشي از مجموعه جاجرود  تحت حفاظت قرارگرفت ،در سال 1361 با مساحتي برابر9971هكتار به پارك ملي ارتقاءيافت.منطقه اي كوهستاني وتپه ماهوري با دامنه ارتفاعي 1300تا 2100متردر مجموعه حفاظتي جاجرود شرق استان تهران كه رودخانه حفاظت شده جاجرود  كه يكي از رودخانه هاي حفاظت شده مهم كشوربوده از ميان اين پارك عبورميكند.دما و بارندگي متوسط ساليانه بترتيب 11درجه سانتيگرادو 300ميليمتر،منطقه را داراي اقليم نيمه خشك ومعتدل نموده است.تنوع زيستي(biodiversity) بالاي اين پارك يكي از ويژگيهاي منحصربفرد اين منطقه ميباشد.ازجمله گونه هاي گياهي منطقه ميتوان به بنه يا پسته وحشي،اُرس،بادام كوهي،زرشك،ريش بز،چوبك،گون و گندميان اشاره نمود.از گونه هاي جانوري شاخص اين منطقه ميتوان به گونه هايي مانند: پلنگ،كفتار،شنگ،قوچ ومش البرز مركزي،بزو پازن،كبك ،انواع عقابها وسارگپه ها،دال ،هما،افعي البرزي ،افعي قفقازي،بزمجه وسس ماهي اشاره نمود.  مجاورت اين منطقه با كلان شهر تهران ،چشمه هاي متعدد وجود راههاي دسترسي فراوان ،نماينگرقابليت اكوتوريسمي اين منطقه است. 
فلور منطقه:
در كل منطقه 517 گونه گياهي شناسايي شده كه متعلق به 70 تيره گياهي هستند.
 از اين تعداد 332 گونه در رديف گونه هاي گياهي علفي چندساله، 126 گونه جزء گونه هاي يكساله، 6 گونه گياهان بوته اي، 29 گونه گياهان درختچه اي و 24 گونه در رديف گياهان درختي مي باشند كه اين حالت بيانگر شرايط مناسب رويش در منطقه اي است كه يكي از گونه هاي شاخص گياهي آن بنه ميباشد.
فون منطقه:
تاكنون 38 گونه از رده پستانداران (قوچ و ميش، كفتار و ...)،  118 گونه از رده پرندگان،  27 گونه از رده خزندگان (9 گونه سوسمار، 17 گونه از راسته مارها، يك گونه لاك پشت)، 2 گونه دوزيست (وزغ سبز و وزغ معمولي) و 7 گونه ماهي در اين مجموعه شناسايي شده اند.
 وجود كفتار و خالصترين جمعيت قوچ و ميش البرز مركزي از جمله ويژگيهاي اين 2 پارك ملي است

مناسبت ها و برنامه ها