معرفی دستگاه نسخه 5وظایف

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

وظایف

اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران در راستاي اهداف قانوني و تخصصي خود در محورهاي محيط زيست انساني، محيط زيست طبيعي، امور نظارتي، امور ارتباطي و آموزشي، برنامه ها و وظايف متعددي را بر عهده دارد كه مهمترين آنها به قرار زير است:

 - اجراي قوانين و ضوابط مربوط به استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و خدماتي
 - كنترل واحدهاي آلوده كننده محيط زيست و الزام آنها به رعايت ضوابط و استانداردهاي موجود
 - جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي آلاينده
  - نمونه برداري، بررسي و كنترل مواد آلوده كننده محيط زيست در مراكز شهري و صنعتي
 - جلب همكاري دستگاههاي اجرايي استان به منظور رعايت ملاحظات زيست محيطي
 - انجام طرحهاي مطالعات محيط زيست انساني استان با همكاري مراكز دانشگاهي
 - رسيدگي به شكوائيه ها و اختلافات مربوط به مسائل محيط زيست
 - عيين و شناسايي زيستگاهها و روابط بوم شناختي موجود بين گونه هاي حيات وحش و محيط آنها
 - حفاظت از ذخاير طبيعي و تنوع زيستي در مناطق تحت پوشش
 - ارائه راهكار و پيشنهاد جهت ترميم اثرات سوء ناشي از فعاليتهاي گذشته در محيط زيست طبيعي
 - سرشماري وحوش و تعيين ميزان بهره برداري اصولي از حيات وحش استان
 - تهيه و آماده نمودن نمونه هاي گياهي، جانوري و غيره براي موزه هاي تاريخ طبيعي استان
 - بازرسي و نظارت بر عملكرد اجرايي واحدهاي تابعه اداره كل
 - رسيدگي به شكايات مردمي در زمينه آلودگي‌هاي زيست محيطي 
 - اجراي قوانين شكار و صيد قوانين حفاظت و بهسازي محيط زيست
 - نشر فرهنگ زيست محيطي در بين افراد جامعه براي ايجاد علاقه در حفاظت از محيط زيست   
 - تلاش در زمينه ارتقاي دانش عمومي از طريق برگزاري مصاحبه ها، دوره های آموزشی، بازديدها و انتشارات
 - برقراري ارتباط اداره كل با ديگر دستگاهها و رسانه های همگانی به منظور تبادل اطلاعات در زمينه فعاليتهاي سازماني

مناسبت ها و برنامه ها