مناطق تحت مدیریت نسخه 5منطقه شکار ممنوعمنطقه شکار ممنوع لار

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

منطقه شکار ممنوع لار

منطقه شكار ممنوع لار:
اين منطقه با مساحتي حدود 45505 هكتار كه بخش وسيعي از حوزه آبريز سد لار و سرشاخه هاي رودخانه هاي اين منطقه را شامل مي شود از سال 1370 به عنوان منطقه شكارممنوع معرفي شده است.

مناسبت ها و برنامه ها