حوزه ستادیاداره پژوهش و فناوری اطلاعاتعملکرد سال 1393

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

عملکرد سال 1393

1- ارتقاء سيستم اتوماسيون اداري به نسخه جديد، تنظيم و آموزش جهت برقراري كاربران با نسخه جديد نرم افزار، پشتيباني كليه سيستمهاي واحدهاي شهرستاني
2- ارتقاء سيستم اتوماسيون مالي به نسخه جديد، تنظيم و آموزش جهت برقراري كاربران با نسخه جديد نرم افزار، پشتيباني كليه سيستمهاي واحدهاي شهرستاني
3- ارتقاء سيستم اتوماسيون كارگزيني به نسخه جديد، تنظيم و آموزش جهت برقراري كاربران با نسخه جديد نرم افزار، پشتيباني كليه سيستمهاي واحدهاي شهرستاني
4- راه اندازي سامانه تداركات الكترونيكي دولت و آموزش كاربران
5- به روز رساني وب سايت اداره كل بصورت مستمر و پويا نگهداشتن آن 
6- نصب و راه اندازي سرور آنتي ويروس بصورت آنلاين
7- راه اندازي خط E1  بين اداره كل و استانداري و برقراري شبكه دولت
8- راه اندازي سيستم ويدئو كنفرانس
9- راهبري، نگهداري و ارتقاء سرويسها و بستر شبكه داخلي و اينترنت ( سخت و نرم افزار)
10- پشتيباني پهناي باند اختصاصي اداره كل
11- راه اندازي سيستم حضور و غياب پيشرفته حساس به چهره
12- پشتيباني و نگهداري نرم افزارهاي عمومي اداره كل و ادارات تابعه
13- راه اندازي سامانه خط سبز 1540 جهت ثبت و پاسخگويي به شكايات مردمي

مناسبت ها و برنامه ها