ادارات تابعه نسخه 5بهارستانسیمای کلی شهرستان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای کلی شهرستان

       مقدمه:

شهرستان بهارستان در اواخر سال 89 و  ابتدای سال 1390 با انتزاع از شهرستان رباط کریم با مساحتی معادل 76 کیلومتر مربع و سکونت حدود 600000 نفر ایجاد گردید. و در حال حاضر به مرکزیت سه شهر گلستان و نسیم شهر و صالحیه است که شهر گلستان متشکل از بخش گلستان،مشتمل بر دهستان میمنت آباد با محله های سلطان آباد-سبز دشت-امام زاده باقر-قلعه میر ریه می باشد- نسیم شهر نیز متشکل از بخش بوستان مشتمل بر دهستان اسماعیل آباد و همدانک و اورین با محله های خیرآباد و وجه آباد  می باشد.

-        حدود و موقعيت جغرافيايي شهرستان ( همراه نقشه ) : این شهرستان از شمال در امتداد اتوبان تهران-ساوه با شهرستان شهریار-از سمت جنوب و جنوب غربی در امتداد رام قاسمی و چوب بری با شهرستان رباط کریم و از شرق در امتداد کانال سیاه آب و کانال نواب با شهرستان اسلامشهر هم مرز است.و ارتفاع آن از سطح دریا 1047 متر می باشد. جهت وزش باد از شهریار به نسیم شهر می باشد.

مناسبت ها و برنامه ها