ادارات تابعه نسخه 5قدسسیمای کلی شهرستان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای کلی شهرستان

- مشخصات شهرستان: شهرستان قدس زیر نظر فرمانداری قدس دارای یک شهر و یک بخش می باشد. شهرقدس که توسط شهرداری قدس اداره می گردد فاقد حریم بوده و کلیه حوزه تحت نظر شهرداری بصورت محدوده شهری اداره می گردد.بخش مرکزی قدس نیز از 4 روستای هفت جوی، دانش و زرنان بالا و پایین تشکیل گردیده و زیر نظر بخشداری اداره می شود. برآورد جمعیتی شهرستان قدس طبق آخرین سرشماری ها 290 هزار نفر بوده که در حال حاضر حدود 315 هزار نفر تخمین زدهمی شود. سرانه رشد جمعیتی بر اساس آخرین سرشماری در شهرستان قدس 4.3 درصد می باشد.
- حدود و موقعيت جغرافيايي شهرستان ( همراه نقشه ):شهرستان قدس در غرب استان تهران با مساحت  km2  114 واقع شده است این شهرستان از شمال شرقی و شرق با شهرستان تهران و از غرب و جنوب به شهرستان شهریار و از شمال غربی با شهرستان کرج هم مرز می باشد.

تصاویر

مناسبت ها و برنامه ها