ادارات تابعه نسخه 5رباط کریمسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

- توپوگرافي: شهرستان رباط کریم در جنوب غربی استان تهران واقع شده و با وسعتی معادل 275 کیلومترمربع در طول جغرافیایی51:4 و عرض جغرافیایی 35:28 قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 1050 متر می باشد. 
- اقليم شهرستان:
- رودخانه ها و مسيل ها: روخانه هاي متعدد (دايمي و فصلي) در شهرستان رباط كريم جريان دارد كه از آن جمله مي توان به رودخانه هاي رودشور، رودخانه كرج، رودخانه فصلي شاد چاي و رودخانه فصلي سياب (سياه آب) اشاره كرد.
- فضاي سبز شهرستان:رباط کریم 35متر-پرند 24 متر – نصیر شهر 40متر
- مناطق تحت مديريت:رباط کریم فاقد مناطق تحت مدیریت سازمان می باشد . 
مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:در شهرستان رباط کریم مناطق چهارگانه وجود ندارد لذا تنها محوطه  رودخانه شور هست که مستعد تخلف شکارغیر مجار می باشد.مناسبت ها و برنامه ها