ادارات تابعه نسخه 5پردیسسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

مساحت حوزه 21000 هکتار، ارتفاع آن 1700 تا 2100 متر از سطح دریا و اقلیم آن سرد و خشک و در موقعیت و شکل زمین کوهستانی در محدوده حفاظت شده جاجرود واقع است.
ارتفاع : 1700تا 2100 متر 
شیب متوسط: 10 درصد
مهم ترین گسل: گسل فشم - مشا و گسل رودهن
اقلیم: سرد و خشک 
متوسط بارندگی:200 میلیمتر
شکل زمین: کوهستانی 

مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:
1- عدم وجود سیستم مدیریت پسماند کارامد به ویزه در مناطق روستایی
2- عدم وجود سیستم تصفیه فاضلاب شهری و روستایی و رهاسازی فاضلاب جمعیتی در حدود 25 هزار نفر در منابع آبهای سطحی و زیر زمینی( رودخانه جاجرود و سیاه بند)
3- تصرف و تغییر کاربری اراضی
4- ساخت و ساز و استقرار بی ضابطه صنایع در لکه های فاقد مجوز و عدم رعایت ملاحضات محیط زیستی در بخش صنعت و خدمات
5-  وجود کارخانه سیمان شمال با تکنولوژی قدیمی در جوار مراکز مسکونی
6- عدم وجود کمر بند سبز در اطراف نواحی شهری و صنعتی
7- گرد و غبار و ریزگردها
8- عدم وجود برنامه گردشگری سازگار با محیط زیست ( منطقه گردشگر پذیر می باشد)
9- قرار گیری در مسیر ترانزیتی تهران- شمال و تردد وسایط نقلیه دود زا

مناسبت ها و برنامه ها