ادارات تابعه نسخه 5پاکدشتسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

- توپوگرافي:
ارتفاع: پست ترین منطقه شهرستان 1000 متر از سطح دریا و بلندترین آن 2600 متر و فراوانترین ارتفاع از نظر وسعت 1200 تا 1800 متر از سطح دریاست و بر پایه کلاسهای ارتفاع تهیه شده ارتفاعات 1400 تا 1600 وسعت بیشتری از سطح کل منطقه را اشغال می نماید. در ردیف های بعدی ارتفاعات 1200 تا 1400 تا 1800 قرار دارند. ارتفاع 1200-1000 و 1800 متر به بالا اراضی خیلی کمی از کل منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهد.
شیب:بطورکلی منطقه کم شیب بوده و این اراضی معمولاً کمتر در معرض فرسایش قرار گرفته اند که مناطق شیب بیش از 15% جزو اراضی کوهپایه و کوهستانی و از صفر تا 5% دشت و سردشت از 5% تا 15% کوهپایه می باشد. در کل حوضه دشت و سردشت جزء اراضی چیره بوده که در منتهای الیه جنوبی و جنوب غربی دیده می شود و سایر اراضی (مناطق) درصد کمتری از کلاسهای شیب را تشکیل می دهد.

- اقليم شهرستان:
این شهرستان به دلیل واقع شدن در حاشیه جنوبی کوه البرز از یک طرف و دشت وسیع ورامین از طرف دیگر دارای آب و هوای نیمه خشک و سرد سیر می باشد. متوسط بارندگي در پاکدشت 180 ميليمتر در سال است.
بادهای موسمی‌ رایج‌ ترین‌ بادهای‌ شهرستان‌ هستند. این‌ بادها معمولا در اوایل‌ بهار و اواسط‌ فصل‌ پاییز می‌وزد.بادهای‌ فصل‌ بهار از اواخر اسفند شروع‌ و تا پایان‌ فروردین‌ ماه‌ ادامه‌ می‌یابند و جهت‌ آن‌ عموماً شمال‌ غرب‌ و جنوب‌ شرق‌ است.‌ 
بادهای‌ فصل‌ پاییز که‌ معمولا از اواخر مهر ماه‌ شروع‌ به‌ وزیدن‌ می‌نماید از سرعت‌ نسبتا بیشتری‌ برخوردار بوده‌ و تا اوایل‌ زمستان‌ ادامه‌ دارد، جهت‌ این‌ بادها عمدتا غربی‌- شرقی‌ می‌باشد. بادهای‌ دیگر منطقه‌ که‌ باید بدان‌ اشاره‌ کرد، بادهای‌ نسبتا شدیدی‌ می‌باشد که‌ معمولا در فصل‌ تابستان‌ می‌وزد این‌ بادهای‌ گرم‌ گاه‌ سرعت‌ شان‌ به حدود70 کیلو متر در ساعت‌ می‌رسد. جهت‌ آن‌ معمولا شرقی‌ و غربی‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌ محلی‌ به‌ باد خشو معروف‌ هستند. بادهای‌ ملایمی‌ دیگر نیز بخصوص‌ شبها در فصل‌ تابستان‌ با جهت‌ غربی‌- شرقی‌ در سطح‌ منطقه‌ می‌سوزد که‌ اصطلاحا به‌ باد شهریاری‌ معروف‌ است. 

- رودخانه ها و مسيل ها
 رودخانه های دایمی:جاجرود (ماملو تا جیتو)، لات آبی (توچال تا حاجی آباد) –رودخانه فصلی: چنداب (مرز با سمنان)، سیاه چشمه (عبدل آباد و قرمزتپه)

- فضاي سبز شهرستان:
سرانه فضای سبز در شهرپاکدشت ۵ متر مربع، شهر شریف آباد 116 متر مربع، شهر فرون آباد 4 مترمربع است.
به منظور توسعه فضای سبز پاکدشت این ادارهرعایت تخصیص 10% درصد از مساحت کل واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و تخصیص 25% از مساحت کل واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی به فضای سبز مشجر در مرحله صدور مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری را  الزامی می داند و در بررسی استعلام های واصله این موضوع را قویاً پیگیری می نماید.
از دلایل عدم تکمیل فضای سبز در واحدهای صنعتی در حد مورد انتظار این شهرستان را می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- کمبود شدید آب و در برخی موارد فقدان آب (بلحاظ شرایط اقلیمی منطقه به ناچار آب با بهای قابل توجهی خریداری میشود) که حادترین و اساسی ترین موضوع در حال حاضر به شمار رفته و واحد صنعتی همه تلاش خود را در حفظ فضای سبز موجود نموده و توان توسعه این میزان را ندارد. 
2- عدم کاشت گونه های بومی منطقه و استفاده از گونه های با مصرف آب بالا که خود در این وضعیت کمبود آب به معضلی تبدیل شده و خطر از بین رفتن فضای سبز را به دنبال دارد.
3- عدم استفاده از سیستم های آبیاری مناسب از جمله سیستم قطره ای و عمدتاً استفاده از آبیاری غرقابی و مواجه شدن با کمبود آب که با توجه به خطری که فضای سبز را تهدید می کند واحدهای صنعتی به سمت استفاده از سیستم آبیاری مناسب در راستای صرفه جویی در مصرف آب پیش می روند. 
4- ناکافی بودن عرصه به علت تخصیص حداکثر آن به احداث سوله های صنعتی وانبار   


- مناطق تحت مديريت:
شهرستان پاکدشت از شمال به کوههای قره آغاج و در جنوب رشته کوههای البرز واقع شده است که قسمتی از پارک ملی خجیر را در بر میگیرد. هشتاد کیلومتر مربع از مساحت منطقه حفاظت شده جاجرود در این شهرستان واقع شده است.  در این راستا تعدادی از روستاهای شمال شهرستان در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار دارد این مناطق از بکرترین و نادرترین و ارزشمندترین اکوسیستمهای طبیعی، استپی، بیشه های کوهستانی و دشتی را در خود جای داده است. در این پارک حیواناتی همچون قوچ و میش، کل و بز، گرگ، روباه وحشی و ... و گونه های مختلف پرندگان و خزندگان زیست می کنند. این محیط رویشگاه بسیاری از گیاهان دارویی و کمیاب می باشد.
اراضی ملی
34605 هکتار از راضی این شهرستان اراضی ملی و دولتی است که در 22 پلاک ثبتی شامل نیک، کولیک، سیاه چشمه، حمامک و پاچالک، قرمز تپه، شریف آباد، عبداله آباد، خسرو، مندکان، علی آباد، احمد آباد، توچال، دو دانگه، عباس آباد، چنگی، شعیب آباد، سرخه حصار، شوش آباد، ده امام، حصار مهتر، کریم آباد و کلین می باشد. 
کوه ها
از جمله کوههای شهرستان می توان به پارچین (ارتفاع : 1408 متر)، ارتفاعات قره آغاج ، کوه جِلویک (ارتفاع : 1707 متر) و کوه دوگوش (ارتفاع : 1463 متر) ، گل صبح، دهنه، پاچالک و حمامک اشاره کرد.
مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:
اکوسیستم طبیعی مناطق همواره با دخالت بی رویه انسان تحت تاثیر قرار گرفته و در بسیاری از موارد کاملا دگرگون شده یا از بین رفته است. ساخت و ساز غیرمجاز و تعلیف غیرمجاز دام در این مناطق از عوامل تخریب محیط زیست و بر هم زدن اکوسیستم منطقه است. 


مناسبت ها و برنامه ها