ادارات تابعه نسخه 5شهریارسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

توپوگرافی
 از نظر توپوگرافي این منطقه دارای دو نوع مرفوژنز می باشد یکی در شرق شهرستان که به صورت دشت مسطح و عاری از هر گونه ارتفاع بوده و دیگری منطقه غرب آن که دارای ناهمواری و پستی و بلندی بوده و متشکل از ارتفاعات منفرد است که در این منطقه می توان به کوههای کردها با ارتفاع 1798 متر آق داغ با ارتفاع 1399 متر جارو با ارتفاع 2050 متر و تخت رستم با ارتفاع 1370 متر اشاره نمود.
وضعیت اقلیمی :
میزان بارش و نزولات جوی 
وضعیت و میزان بارش و نزولات جوی در شهرستان شهریار را می توان بدین صورت تقسیم بندی نمود. در شهریار بطور میانگین در طی سال نزدیک به 71 روز توأم با باران ، 4/10 روز توأم با برف، 4/1 روز توأم با مه ، 4/11 روز توام با گرد و غبار و 8 روز هم توام با رعد و برق قابل تشخیص است . .
نتایج بدست آمده از آمارگیری طی سه دهه گذشته در شهریار نشان می دهد که میانگین بارش 7/247 میلی لیتر بوده و از این میزان بارش بیشترین بارندگی اختصاص به ماههای بهمن و اسفند با میزان 7/39 میلیمتر و کمترین بارش هم به ماههای خرداد و تیر با 6 میلیمتر اختصاص داشته است 
حداکثر بارندگی در طول شبانه روز را می توان از 12 بهمن تا 12 اسفند با 7/39 میلی متر و یا 12 فروردین تا 10 اردیبهشت با 39 میلی متر و از 9 مهر تا 19 آبان با 38 میلی متر و حداقل آنرا از 11 خرداد تا 9 تیر ماه با 6 میلی متر مشاهده نمود .
دمای هوا :
میانگین سالانه دمای هوا که در حقیقت میانگین روزانه دما برای تمام سال و مهمترین پارامتر اقلیمی است از 6/6 درجه سانتی گراد تا 7/16 درجه سانتی گراد متغیر است . تغییرات میانگین سالانه دما بر حسب ارتفاع حدود 5/6 درجه سانتی گراد برای هر هزار متر ارتفاع بوده و حداکثر دمای مشاهده شده برابر 5/45 درجه سانتی گراد و حداقل دمای ثبت شده 19- درجه سانتی گراد می باشد . ضمنا گرمترین ماههای سال تیر و مرداد و سردترین آن دی وبهمن می باشد .
روزهای یخبندان :
بطور کلی در طی سال حدود 1/53 روز دارای یخبندان که در ماههای ژانویه 2/20 روز، فوریه3/13 روز ، مارس 3/4 روز آوریل 3/0 روز ، نوامبر و دسامبر 13 روز بوده است.
تابش خورشید :
متوسط ساعات آفتابی ماهیانه در شهریار برابر 2/165 ساعت در دیماه و 10/346 ساعت در تیرماه و سالانه آن برابر 2985 ساعت می باشد .
رطوبت نسبی :
به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده از آمارهای سه دهه گذشته رطوبت نسبی سالانه 4/45 درصد بوده که بیشترین مقدار آن با 2/64 درصد به 11 دی تا 11 بهمن اختصاص داشته و کمترین مقدار آن مربوط به 10 مرداد تا 9 شهریور 5/24 درصد می باشد.
جریانات هوائی :
در تاریخ آمده که بادهای موسمی شهریار، دارای شدت بوده و با برخورد با چهره افراد ، آن را سیاه می نموده است اما امروزه نه از آن بادها خبری هست و نه از مردمی که چهره هایشان بر اثر وزش باد شهریار سیاه شده باشد . از مهمترین جریانات هوائی این شهرستان می توان به « جریان هوایی » که با نام « باد شهریار » شهرت یافته است اشاره نمود . جهت وزش این جریان هوایی در منطقه وجود دارند که مهمترین آنها را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :
1- جریان هوایی خفیف در شب 4- جریان هوایی گرم در تابستان
2-جریان هوایی در پائیز و زمستان 5- جریان هوایی تابستان توأم با گرد و غبار
3- جریان هوایی غالب مدیترانه ای درا وایل مهر ماه 
1- تقسیمات اقلیمی ( آب و هوا )
شهریار منطقه ای است با آب و هوای نسبتا خشک دارای زمستانهای نسبتا سرد و تابستانهای گرم ضمن اینکه بادهای موسمی آن از گذشته های دور شهرت فراوانی داشته است .
از سوی دیگر آبهای سطحی در منطقه طی سالهای اخیر بشدت کاهش یافته که البته این امر ناشی از دلایل متعددی می باشد که بعضی از آنها را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد . اما به هر حال کاهش منابع آبی چه سطحی و چه زیرزمینی از مهمترین دلایلی است که باعث شده هوای منطقه گرم و خشک گردد .
 - آبهای سطحی 
از آنجا که حوزه آبریز رودخانه های جاری در شهرستان در محدوده خارج از آن قرار دارد لذا آبگیری این رودخانه ها نیز در خارج منطقه صورت می پذیرد ازطرف دیگر با عنایت به اینکه آب های سطحی منطقه با رژیم غیر منظم در جریان بوده و در فصول بارش رودخانه های منطقه به حرکت در می آیند به همین دلیل در خصوص آبهای سطحی منطقه به موارد ذیل می توان اشاره نمود. 
گودال سطحی آب 
در این شهرستان مخازن سطحی آب به صورت دائمی وجود ندارد ولی چاله های شمال آن (سازکو) که قبلا جز معادن شن و ماسه بوده در سالهای پر باران به عنوان مخازن سطحی مورد استفاده قرار می گیرند 
کانال های آبی 
عمده ترین کانال موجود در منطقه اختصاص به کانال فردیس – رباط کریم با طولی معادل 28 کیلومتر دارد که توسط بتون ودر مقطع ذوزنقه و با ظرفیت 2 متر مکعب بر ثانیه ساخته شده است اما از آنجا که منبع تامین آب این کانال ذخایر آبی سد امیرکبیر می باشد لذا می توان گفت که به طور فصلی و گاها بصورت مقطعی مورد استفاده قرار می گیرد کانال دیگری که در منطقه وجود دارد مربوط به کانال عمومی شهرآباد است.
انهار :
غالب انهار موجود در شهرستان سنتی بوده و بر اساس اصول فنی و مهندسی ساخته نشده اند ، لذا به میزان زیادی ، آب در جریان را به هدر می دهند . 
2-آبهای زیرزمینی :
از عوامل اصلی خوش آب و هوا بودن این شهرستان که معروفیت و اشتهار خاصی بدان بخشیده وجود منابع زیرزمینی آب از قبیل چشمه ها و قنوات می باشد. با کاهش آبهای سطحی که از ارتفاعات اطراف منطقه بویژه کرج به سمت این شهرستان در جریان بود کشاورزان ناگزیر به استفاده از آبهای زیرزمینی شدند و این عامل موجب گشت تا سطح آبهای زیرزمینی نیز سال به سال کاهش یابد . از سوی دیگر با کاهش سطح آبهای زیرزمینی چشمه ها و قنوات کم کم جای خود را به چاههای عمیق و نیمه عمیق دادند. بر همین اساس در حال حاضر عمده ترین منابع آب شرب و کشاورزی این شهرستان را چاههای آب عمیق و نیمه عمیق تشکیل میدهد
وضعیت فضاي سبز 
شهرستان شهریار از فضای سبز شهری نسبتا خوبی برخوردار بوده و از طرفی به دلیل وجود زمین های زراعی و  باغات میوه در شهرستان آن را نگین غرب استان تهران می نامند. به طوری که بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل این شهرستان به فعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته و فعالیتهای صنعتی در شهریار نشان میدهد که تولید انواع محصولات مربوط به بخش کشاورزی مانند : کمپوت انواع میوه ها ، رب گوجه فرنگی ، مواد لبنی و سایر مواد غذایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یشنهاد نمود در صورتیکه فعالیتهای صنعتی نیز در راستای فعالیتهای کشاورزی باشد می تواند به پایداری کشاورزی و روستاها نیز کمک نماید بنابراین صنایع تبدیلی کشاورزی در بین صنایع مستقر در منطقه از جایگاه ممتازی برخوردار می باشد بدیهی است توجه به این شاخه از صنعت به عنوان یک منبع درآمد جنبی در توجیه پذیر شدن بخش کشاورزی نقش بسیار اساسی را دارا می باشد .
1- کشاورزی :
با عنایت به موقعیت جغرافیایی ، شرایط اقلیمی ، نوع خاک و سایر استعدادهای بالقوه ای که در منطقه وجود دارد می توان اذعان نمود که اراضی موجود در شهرستان شهریار از قابلیت بسیار بالایی جهت کشت محصولات کشاورزی برخوردار بوده و به همین جهت فعالیت کشاورزی یکی از فعالیتهای اصلی ساکنین منطقه محسوب شده و از رونق خاصی برخوردار می باشد . اما لازم به ذکر است که کمبود آبهای جاری و پائین بودن سطح آبهای تحت الارضی و کاهش نزولات جوی طی سالهای اخیر ، کشاورزی منطقه را دچار مشکلات عدیده ای نموده بطوریکه حتی در بخشهایی کشاورزی را نابود و یا حداقل مختل کرده است . فعالیتهای کشاورزی شهرستان شهریار را می توان در بخشهای باغداری ، زراعت ، دامداری و دامپروری مورد توجه قرار داد .
باغداری :
در شهرستان شهریار 13570 هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات باغی مختلف قرار داشته و توجه به اهمیتی که کشاورزی این شهرستان از لحاظ نزدیکی به بازار مصرف تهران دارد ، و همچنین نقشی که به لحاظ تامین فضای سبز و تعادل اکولوژیکی و زیست محیطی در سطح استان دارد ( با مشکل آلودگی هوا مواجه است ) حفظ و توسعه آن بسیار ضروری می نماید .
ترکیب باغات زیر کشت این شهرستان را می توان بدین طریق تفکیک نمود از مجموع 13750 هکتار باغات موجود 2520 هکتار تاکستان و 11230 هکتار باغات سر درختی است که محصولات تولید شده در این باغ ها بخش عمده ای از میوه مصرفی تهران و شهرستانهای همجوار را تامین می نماید .
مناطق تحت مديريت:
شهرستان شهریار فاقد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:
یکی از مشکلات ومعضلات محیط زیست طبیعی شهرستان شهریار با عنایت به وسعت قابل توجه آن  نبود نیروی انسانی کافی جهت پایش در سطح شهرستان می باشد.

مناسبت ها و برنامه ها