ادارات تابعه نسخه 5اسلامشهرسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

-    توپوگرافي: ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 1165 متر می باشد و مقدار بارندگی سالیانه آن حدود 231 و متوسط درجه حرارت سالیانه آن به 1/17 درجه سانتیگراد می رسد . شهرستان اسلامشهر در شمال فرونشست ایران مرکزی قرار گرفته است.

-    اقليم شهرستان: اسلامشهر از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی با دوران بارندگی نامشخص می باشد . در فصول سرد سال متاثر از سیستمهای سرد شمالی و شمال غربی و جنوب غربی است كه طی نفوذ به فلات ایران و تهران و بعداً شهرستان اسلامشهر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . اصولاً در زمستان در سطح شهرستان سرد و خشك است ، همچنین همجوار بودن با كویر نیز موجب می شود تا در تابستان با دمای گرم و خشك شرقی و جنوب شرقی بر آن تاثیر بگذارد . با این حال قسمتهای شمال و شمال غربی آن دارای بهار و تابستانی دل انگیز و سرسبز می باشد.

-    رودخانه ها و مسيل ها:

 تعداد رودخانه های دائمی: 1 ( رودخانه کن )
تعداد رودخانه های فصلی: 1 رودخانه (سیاب ) است که در برخی سالهای پر بارش در آن آب مشاهده می شود .
 
-    فضاي سبز شهرستان: شهرستان اسلامشهر به علت واقع شدن در بافت کشاورزی جنوب غربی شهر تهران و مجاورت با اراضی کشاورزی منطقه شهریار، اطراف آن، مرازع و باغات خصوصاً در غرب اسلامشهر در منطقه احمد آباد مستوفی می باشد ولی طی سالهای اخیر با گسترش فیزیکی شهرکهای مسکونی اسلامشهر این فضای سبز طبیعی در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته بطوریکه دهها هکتار از این عرصه های کشاورزی با کمبود آب مواجه شده. باتوجه به اینکه اراضی زراعی مناسبی درشهرستان موجود است متأسفانه درسال های اخیر تغییر کاربری ، اراضی کشاورزی را تهدید ، بنحوی که این اداره جهت جلوگیری ازنابودی وتخریب اراضی مذکور ازتمام ا هرم های قانونی استفاده می نماید.
 
-    مناطق تحت مديريت: شهرستان اسلامشهر فاقد مناطق چهارگانه سازمانی و منطقه وسیع جهت زیستگاه حیات وحش می باشد.

-    مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:

از آنجایی که این شهرستان فاقد مناطق تحت مدیریت سازمان می باشد ، انجام گشت و کنترل بعضاً بصورت شبانه روزی در مناطق مختلف و حساس کلیه مناطق شهرستان، شامل جلوگیری از تخریب مناطق (دشتی، رودخانه ها، مناظر طبیعی و چشم اندازها)، دستگیری و برخورد قانونی و کنترل شکارچیان مجاز و غیر مجاز و مخربان محیط زیست، ضبط سلاحهای غیر مجاز در صورت برخورد با افراد متخلف از جمله اقدامات اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در بخش محیط زیست طبیعی اسلامشهر می باشد

تصاویر

مناسبت ها و برنامه ها