ادارات تابعه نسخه 5ورامینسیمای محیط زیست انسانی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست انسانی

وضعيت عمومي محيط زيست شهرستان به لحاظ منابع آلاينده:

در پي اخراج صنايع آلاينده و مزاحم شهرتهران در طي دو دهه گذشته و بدليل نزديكي به تهران و همچنين عواملي چون وسعت منطقه ، ارزان بودن زمين ، نيروي كارفراوان و00000 بسياري ازاين صنايع جذب  حوزه شهرستان گرديده و بصورت پراكنده و عمدتاً غير مجاز در سطح شهرستان مستقر گرديده اند و اينك بعداز گذشت چند سال عليرغم احداث شهركهاي صنعتي در منطقه ، تبعات و آثار سوء اين موضوع به صور مختلف بالاخص تخريب اراضي كشاورزي و ايجاد زمينه ساخت و سازهاي غير مجاز ودر نهايت تحميل بار آلودگي به محيط زيست منطقه بوضوح قابل مشاهده ميباشد. ازمهمترين واحدهاي صنعتي آلاينده مي توان به ريخته گريها و بلورسازيها ، دباغيها ، صابون پزيها ، واحدهاي توليد مقوا از كاغذ باطله و قاليشوئي ها ، كوره هاي آجر پزي ، بازيافت پلاستيك هاي كهنه ، دامداريهاوكارگاههاي مزاحم درون شهري اشاره نمود .

فاضلاب و زباله شهري:

عدم وجود شبكه مناسب جمع آوري فاضلاب شهري باعث گرديده كه دربسياري از محله هاي شهري مشكلات حادي در خصوص فاضلاب براي شهروندان بوجود آيد كه همواره مورد شكايت آنان بوده است ، لازمست علاوه بر انجام اقدامات لازم براي ايجاد شبكه مناسب جمع آروي فاضلاب شهري ، در خصوص تصفيه فاضلاب شهر جهت مصارف معين نيز پيش بيني هاي لازم صورت پذيرد.

زباله هاي شهري و روستايي:

بي گمان يكي از تبعات توسعه شهري و افزايش جمعيت ، زباله و مسائل مربوط به آن ميباشد كه با توجه به توليد روزانه زباله و لزوم جمع آوري و انتقال به موقع آن همواره مشكلاتي وجود خواهد داشت كه براي برطرف نمودن آن نياز به اطلاع رساني و ايجاد هماهنگي و همكاري لازم بين مردم و مسئولان جمع آوري زباله ميباشد. معضل حادي كه در ارتباط با زباله در سطح شهرستان وجود دارد ، نحوه دفع نهايي زباله ميباشد كه در حال حاضر بصورت غير بهداشتي و بدون رعايت اصول دفن بهداشتي صورت ميگيرد.

ترافيك شهري:

با توجه به رشد فزاينده تعداد خودروهاي در حال تردد در سطح شهرستان و عدم گسترش متناسب راههاي ارتباطي شهرستان و تعداد قابل ملاحظه دسفرهاي بين شهري بخصوص بين تهران و وارمين و وضعيت خودروهاي موجود ، يكي از عوامل عمده آلودگي هوا در سطح شهرستان آلودگي ناشي از خودروها ميباشد كه با ايجاد شبكه مترو و آزاد راه بين تهران و ورامين ( كه بحث آن مطرح ميباشد) و افزايش ناوگانهاي مسافربري عمومي تاحدودي مشكلات ناشي از ترافيك هاي سنگين وآلودگي هواي ناشي از آن مرتفع خواهد شد.

راهكارها و پيشنهادات جهت كاهش مشكلات زيست محيطي شهرستان:

- جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها.
- راه اندازي شهرك صنعتي قرچك .
- ايجاد بسترهاي لازم جهت انتقال صنايع به شهركهاي صنعتي.
- تشكيل كميته انتقال صنايع آلاينده و مزاحم در سطح شهرستان .
- فعال تر نمودن كميسيون بند 20 ماده55 قانون شهرداريها جهت برخورد با صنايع ومراكز مزاحم داخل شهري .
- ساماندهي مكانهاي دفن زباله شهري و رعايت اصول دفن بهداشتي زباله.
- احداث وراه اندازي كارخانه بازيافت زباله شهرستان.
- احداث وراه اندازی سایت مرکزی بیخطر سازی پسماندهای پزشکی.
- تکمیل سریع شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهري واحداث تصفیه خانه مربوطه.
- ايجاد كمربند سبز در حاشيه شهرهاي شهرستان.
- گسترش شبكه راههاي شهرستان و افزايش ناوگانهاي مسافربري عمومي بالاخص مترو شهرستان .

مناسبت ها و برنامه ها