ادارات تابعه نسخه 5دماوندخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

اداره حفاظت  محیط زیست  شهرستان دماوند  از ابتدای  سال 1383 و به منظور  رسیدگی  دقیق  و جامع  به مسائل  و معضلات  زیست محیطی  تشکیل  و آغاز  به  کار نموده  که عمده فعالیت  اداره  از بدو تأسیس عبارتند از :
1-جلوگیری  از تخلفات  شکارو صید  و تخریب های  محیط زیست
2- بررسی و پاسخگویی  به شکوائیه های زیست محیطی
3- پاسخ به استعلامات  واصله
4-پایش و نظارت بر عملکرد  و زیست محیطی  واحد های  تولیدی-صنعتی-خدماتی - معدنی

مناسبت ها و برنامه ها