ادارات تابعه نسخه 5اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصارخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

1- حفاظت از اراضي و حيات وحش
2- پاسخگويي به استعلامات واصله
3- صدور مجوزهاي زيست محيطي
4- ارايه خدمات تحقيقاتي -اموزشي و  علمي به دانشجويان و كليه مراكز
5- هماهنگي جهت بازديد از تفرجگاههاي منطقه و موزه حيات وحش...

مناسبت ها و برنامه ها