ادارات تابعه نسخه 5بهارستانخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

1- بررسی شکوائیه های واصله زیست محیطی
2- بررسی استعلامات واصله
3- گشت و پایش زیست محیطی در منطقه و بررسی و رسیدگی به معضلات زیست محیطی موجود-برگزاری دوره های آموزشی با مضمون زیست محیطی به منظور تنویر افکار عمومی 

مناسبت ها و برنامه ها