ادارات تابعه نسخه 5قدسخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

1- رسیدگی به شکایات زیست محیطی
2- گشت و پایش واحدهای صنعتی و صنفی و برخورد با واحدهای آلاینده
3- بررسی و پاسخ استعلامات واصله به اداره
4- نظارت بر عملکرد زیست محیطی سایر دستگاههای اجرائی شهرستان
5- نمونه برداری از خروجی واحدهای صنعتی
6- ابلاغ ضوابط و مقررات زیست محیطی به واحدهای صنعتی و صنفی و پیگیری تا اجرای کامل توسط این واحدها

مناسبت ها و برنامه ها