ادارات تابعه نسخه 5شهریارخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

1- بررسی استعلامات واصله از سایر ارگان ها از جمله جهاد کشاورزی و اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان
2- گشت و پایش صنایع مختلف و واحدهای خدماتی و کشاورزی
3- بررسی شکایت های واصله مردمی و ارگان های مختلف
4- جمع آوری و انتقال واحدهای غیرمجاز مستقر در سطح شهرستان
5- نمونه برداری از واحدهای صنعتی و بررسی میزان آلایندگی آن ها طبق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست
6- تعیین واحدهای آلاینده در سطح شهرستان
7- آموزش و تنویر افکار عمومی در جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه 
8- نظارت بر مدیریت پسماندهای شهری،صنعتی و ..

مناسبت ها و برنامه ها