گزارش تصویریتوزيع پلاستيك زباله ميان هيات هاي مذهبي شهرستان پيشوا به همراه پاكسازي خيابان ها

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

توزيع پلاستيك زباله ميان هيات هاي مذهبي شهرستان پيشوا به همراه پاكسازي خيابان ها

1396/07/12تاریخ:
نویسنده: 1396,07,12

تصاویر

مناسبت ها و برنامه ها