محیط زیست از نگاه رسانهتصاویر/ تی‌شرت‌هایی برای تبلیغ پرهیز از مصرف تراریخته‌ها

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

تصاویر/ تی‌شرت‌هایی برای تبلیغ پرهیز از مصرف تراریخته‌ها

1396/06/21تاریخ:

اخیراً با توجه به حساسیت اکثر کشورهای جهان نسبت به عوارض و خطرات متعدد مصرف محصولات تراریخته بر انسان و محیط زیست، بسیاری از گروه‌های مردمی در قالب انجمن‌ها و تشکلهای مردم‌نهاد، وارد عرصه آگاه‌سازی مردم شده‌اند.

در ادامه تصاویر طراحی شده بر روی تی‌شرتها با عنوانNON GMO به معنای عاری از دستکاری ژنتیک آمده است:

نمونه‌‌هایی از بج‌های(نشان) سینه برای تبلیغ محصولات غیرتراریخته:

نمونه‌هایی از طرح‌های پیشنهادی در داخل کشورمان برای شناخت محصولات عاری از دستکاری ژنتیک از محصولات تراریخته:

مناسبت ها و برنامه ها