محیط زیست از نگاه رسانه بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال

1396/06/21تاریخ:
در ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ میلیون‌ها نفر بااستفاده از عینک‌های مخصوص به یک چیز خیره شده بودند و سعی می‌کردند خورشید گرفتگی را تماشا کنند. نه تنها ببینند، بلکه سعی کردند این لحظه حیرت انگیز را در عکس هایشان جاودانه کنند و اگر موفق به دیدن این پدیده نشدید یا دیر رسیدید می‌توانید بهترین عکس‌های آن‌ها را در این مطلب ببینید.
 
یک خورشید گرفتگی کامل در بخشی از اورگان تا چارلستون، کارولینای جنوبی مشاهده شد و خورشید گرفتگی ناقص در سراسر آمریکای شمالی و بخش هایی از آمریکای جنوبی، آفریقا و اروپا قابل مشاهده بود. از سال ۱۹۱۸ این اولین بار بود که سراسر آمریکای شمالی این پدیده را شاهد بودند.
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 
 
بهترین عکس‌های خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۷ 

مناسبت ها و برنامه ها