ادارات تابعه نسخه 5اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصاراطلاعات تماس

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اطلاعات تماس

نشاني:سه راه تهرانپارس- كيلومتر 8.5 بزرگراه شهيد ياسيني شرق- داخل پارك سرخه حصار- خيابان مريم-جنب اداره كل محيط زيست استان تهران
تلفن:77329192
نمابر:77329192

مناسبت ها و برنامه ها