ادارات تابعه نسخه 5پاکدشتاطلاعات تماس

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اطلاعات تماس

نشاني:پاكدشت - پشت ساختمان شهرداري - انتهاي خيابان محيط زيست شمالي - بالاترازثبت احوال
تلفن:   ٠٢١٣٦٠٢٠٢٠٩   نمابر : ٠٢١٣٦٠١٠٢٠٩

مناسبت ها و برنامه ها