ادارات تابعه نسخه 5شهریاراطلاعات تماس

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اطلاعات تماس

نشاني:شهریار،شهرک اداری، خیابان پرستار(بیمارستان تامین اجتماعی)،روبروی درب در مانگاه بیمارستان، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار
تلفن: 65278550 و 65278552
نمابر:65278551

مناسبت ها و برنامه ها