حوزه ستادیاداره روابط عمومی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره روابط عمومی

شرح وظایف

انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايشها، ‌مراسم ها و اطلاع رساني در سطح استان درزمينه فعاليت هاي نظير هفته محيط زيست، ‌هفته دولت و ...
تهيه پيوست رسانه اي براي برنامه هاي اداره كل و استفاده از تمامي ابزارهاي ارتباطي جهت استفاده بهينه از رسانه هاي گروهي در جهت اطلاع رساني مطلوب در سطح جامعه
تهيه بانك اطلاعاتي بمنظور مستندسازي و ايجاد آرشيو فعاليت ها به صورت صوتي – تصويري و مكتوب و انتشار كتب و مجلات در راستاي اهداف زيست محيطي 
مديريت ارتباطات مردمي اداره كل در راستاي اجراي طرح تكريم مردم و كاركنان و بررسي ديدگاهها و سنجش افكار مخاطبان زيست محيطي در خصوص عملكرد اداره كل استان
انجام همكاري هاي لازم با شوراي هماهنگي تبليغات استان
تهيه تقويم فرهنگي مناسبت ها جهت تسريع و تسهيل در انجام امور مربوطه
همكاري با دبيرخانه شوراي هماهنگي تبليغات استان به منظور اجراي سياست هاي مربوطه
ساماندهي و مديريت اخبار و رويدادهاي اداره كل با انجام اقداماتي نظير درج اخبار در سايت،  اعزام خبرنگاران به مناطق تحت مديريت، برگزاري نشست هاي خبري ترجيحاً در صدا و سيما، تهيه و ارايه بريده جرايد روزنامه ها به مسئولين ذيربط
انجام هماهنگي هاي لازم جهت پخش برنامه هاي زيست محيطي از رسانه هاي گروهي از جمله صدا و سيما

مناسبت ها و برنامه ها