حوزه ستادیاداره حراست

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره حراست

شرح وظایف


صيانت از كاركنان و آگاه نمودن به موقع ايشان از نفوذ و توطئه احتمالي عوامل بيگانه و ضد انقلاب داخلي و خارجي و عوامل  ايجاد نارضايتي مردم و كاركنان
جمع آوري، ‌اطلاعات محيط،‌ مراكز تابعه و اقشار مرتبط و ارزيابي و تجزيه تحليل اخبار و گزارش ها براي ارائه به بالاترين مقام     دستگاه ذيربط و وزارت اطلاعات
تعيين صلاحيت كاركنان (نامزدهاي تصدي مشاغل حساس) پيمانكاران و هيأت هاي اعزامي از .. به خارج از كشور
شناسايي عوامل فساد اداري، ‌مالي و اقتصادي در دستگاه و انجام اقدامات لازم
نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات با توجه به سياست ها و ضوابط مربوطه
حفاظت از سيستم هاي سخت افزاري، ‌نرم افزاري  و شبكه اداره كل
انجام امور دبيرخانه محرمانه مكاتبات، اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده 
صدور كارت شناسايي و تردد براي كاركنان و كنترل افراد و وسايط نقليه متردد به اماكن و تأسيسات
نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت فيزيكي در مورد اماكن،‌اموال، تأسيسات، اشياء و اموال خاص جشن ها و مراسم ها
اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غيرعامل
برگزاري دوزه هاي آموزشي با توجه به نياز هر يك از متصديان مشاغل حساس

مناسبت ها و برنامه ها