مناطق تحت مدیریت نسخه 5اثر طبیعی ملیاثر طبیعی ملی غار رودافشان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اثر طبیعی ملی غار رودافشان

تاريخچه حفاظت: اين منطقه در سال 78/8/8 در كميته غارشناسي مورد تصويب قرار گرفت و در سال 1390 طي مصوبه دور سوم سفرهيئت محترم وزيران به عنوان آثار طبيعي ملي ثبت گرديد. 
وسعت اثر ثبت شده : 3 هكتار به انضمام مساحت درون غار  
موقعيت جغرافيايي: اين منطقه درشرق استان تهران، در50 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان دماوند ، در داخل روستاي رود افشان و در موقعيت جغرافيايي طول˝27´30˚52 و عرض 
˝20 ´38 ˚35 قرار دارد. 
فلور منطقه: از مهمترين گونه هاي گياهي منطقه مي توان درمنه ، گون ، بابونه ، آويشن ، باريجه ،كما ، كلاه ميرحسن ، زرشك ، شبدر، جو وحشي ، زنبق صحرايي ، بارهنگ ، ترشك ، گلپر ، گز ، قيچ و ا’رس (سرو كوهي) را نام برد.  
فون منطقه: ازگونه هاي شاخص حيات وحش اين منطقه مي توان از پستانداران قوچ و ميش ، خوك وحشي (گراز) ،گربة وحشي از پرندگان كبك دري،كبك ، تيهو ، شاهين، دليجه، بالابان ، سارگپه و از خزندگان افعي البرزي را نام برد. 

مناسبت ها و برنامه ها