وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

تماس با ما

  نام و نام خانوادگی : دکتر کیومرث کلانتری

ایمیل :   teh.modir@doe.ir

 
 نام و نام خانوادگی : محمد حسین بازگیر
تلفن مستقیم : 88824513
ایمیل :   teh.th@doe.ir
     
  نام و نام خانوادگی : عباسعلی منصورکیایی
تلفن مستقیم : 77359568-77797239
ایمیل :            teh.mtm@doe.ir

  نام و نام خانوادگی : مهرداد کتال محسنی
تلفن مستقیم : 77393325
ایمیل :    teh.mfani@doe.ir
 
 
 نام و نام خانوادگی : محمد رستگاری
تلفن مستقیم :  88861563
ایمیل :    teh.payesh@doe.ir
 
نام و نام خانوادگی : امین افتخار
تلفن مستقیم : 77359563
ایمیل :  teh.ravabetomomi@doe.ir
 
   نام و نام خانوادگی : امیر حسین احمدی
تلفن مستقیم :  77797237
ایمیل : teh.tarhvabarnameh@doe.ir
 
نام و نام خانوادگی:محمدرضا خویشتن دار
تلفن مستقیم : 77359567
ایمیل :   teh.pit@doe.ir
   نام و نام خانوادگی : علی امر الهی مجد
تلفن مستقیم : 77359009
ایمیل :  teh.hoghoghi@doe.ir
 
نام و نام خانوادگی : عزیز میکائیلی
تلفن مستقیم : 77359007
ایمیل :   teh.bazresi@doe.ir
 
نام و نام خانوادگی : مجید سیری
تلفن مستقیم : داخلی 227   -77355781
ایمیل :   teh.ensani@doe.ir
   نام و نام خانوادگی : امیر عباس احمدی
تلفن مستقیم :  77147703
ایمیل :  teh.tabiee@doe.ir
  نام و نام خانوادگی : فریبا رضایی
تلفن مستقیم : 77332422
ایمیل :  teh.amoozesh@doe.ir
 

 نام و نام خانوادگی : حمیده خدنگی
تلفن مستقیم :  77393327
ایمیل :   teh.mali@doe.ir
   نام و نام خانوادگی : بنفشه عظیمی
تلفن مستقیم :       77359565 
ایمیل :    teh.edari@doe.ir
 
نام و نام خانوادگی : مصطفی حاج هادی
تلفن مستقیم :  77964666
ایمیل :    teh.lab@doe.ir
 
   نام و نام خانوادگی : سید محمد موسوی روزان

ایمیل :            teh.herasat@doe.ir
 
نام و نام خانوادگی: نقی میرزا کریمی
تلفن مستقیم : 77359564
ایمیل :   teh.yegan@doe.ir
     
phone icon
نشانی: تهران - سه راه تهرانپارس- کیلومتر 8.5 بزرگراه شهید یاسینی - داخل پارک سرخه حصار - خیابان گل مریم - اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

تلفن : 2-77355781

شناسه ملی : 14000190281                      شناسه ثبت : 53964

 کد پستی : 1746913411 
phone icon
نام
ایمیل
تلفن
آدرس
موضوع
متن پیام

 

مناسبت ها و برنامه ها